Zonterapi

Hur du vet vad zonterapi är

När du läser den här sidan om zonterapi så får du veta vad det är och varför du kan få din hälsa och ditt välbefinnande tillbaka. När du förstår vad zonterapi är kan du ge dig själv den bästa hjälpen till hälsa.

Genom att läsa här, så kan du se om du skulle vilja prova zonterapi för att få din hälsa tillbaka, och då slipper du känna det som att du inte har någon utväg ur dina hälsobesvär, eller att du är utlämnad till de behandlingar och mediciner som vården kan erbjuda.

Hur zonterapi kan hjälpa dig till hälsa

Att ha hälsobesvär är påfrestande. ”Hur ska jag kunna bli bra?” Kanske har du vänt dig till sjukvården utan att bli helt hjälpt. Det är frustrerande att inte veta vad du ska göra.

Då är zonterapi en väg som du kan pröva.

Zonterapi är en behandlingsform som hjälper dig till hälsa. Många personer har blivit hjälpta av att behandlas av en zonterapeut.

Zonterapi är en alternativ behandlingsform som funnits i minst femtusen år. Genom zonterapi stimuleras din kropps egna självläkningsförmåga och din kropp kommer i balans. Då kan du bli av med dina hälsobesvär.

Att zonterapi kan hjälpa mot hälsobesvär där kanske sjukvården gått bet beror bl.a. på att zonterapi påverkar flera olika delar av din kropp. Zonterapi påverkar både det kroppsliga som olika organ, muskler, leder och skelett, och så påverkar zonterapi de hormonella systemen i kroppen, som styr olika funktioner som t.ex. sömn, matsmältning, läkning etc.

Eftersom en zonterapibehandling påverkar flera olika delar av din kropp, så behöver jag som zonterapeut inte innan veta vad som är orsaken till dina hälsobesvär. Istället är det ofta så att jag som zonterapeut under själva behandlingen hittar obalanser i olika system i din kropp som kan påverka din hälsa.

>> Boka tid för en zonterapi behandling här.

Så påverkar zonterapi din kropp

Zonterapi är en behandling som utförs på dina fötter. När jag trycker och masserar på dina fötter så påverkas din kropp att komma i balans, och att läka sig själv.

Grundtanken är att hela din kropp finns representerad i dina fötter och att din kropps olika delar motsvaras av din fots olika delar. Genom att jag behandlar fötterna stimulerar jag alltså hela din kropp.

Det kanske kan låta konstigt att när du får dina fötter behandlade så kommer det att hända saker i din kropp. Zonterapi bygger på flera tusen års erfarenhet, och idag har vi inte tillräcklig kunskap för att förklara hur det går till. Det finns olika teorier som försöker förklara hur zonterapi fungerar men ingen har ännu exakt kunna säga hur. Att det är en behandlingsform som har överlevt i femtusen år är det starkaste argumentet för att prova.

När du får olika zoner på dina fötter masserade, så påverkas olika delar av din kropp. Vid en behandling så gås hela din kropp igenom med fokus på vissa zoner. Just att jag behandlar hela kroppen är nyckeln till framgång. Inom zonterapi ser man till helheten, där olika funktioner eller system i kroppen hänger ihop.

Förutom att zonterapi påverkar din fysiska kropp, så kan du också påverkas mentalt och känslomässigt av en behandling. Och ditt mentala och känslomässiga tillstånd påverkar också din fysiska hälsa. Det är så zonterapi kan ge dig din hälsa och ditt välbefinnande åter.

På sidan zonterapibehandling kan du läsa om hur en behandling går till, och du får också koll på vad som kan hända efter en behandling.

Här läser du mer:

Hur du ger dig själv den bästa hjälpen till att må bra

Genom zonterapi kan du få din hälsa och ditt välbefinnande tillbaka. Jag har mottagning centralt i Linköping.

>> Boka tid för en zonterapi behandling.