Behandla dina mag- och tarmbesvär

Hur din mage kan bli bra genom zonterapi

På den här sidan kan du läsa om hur zonterapi kan användas för att behandla dina mag- och tarmbesvär. Då får du koll på hur du kan bli hjälpt till att må bra och slippa besvär från din mage.

När du får en zonterapibehandling så behandlas olika delar av din kropp.

När det gäller mag- och tarmbesvär så behandlar jag de zoner som representerar alla delar i din matsmältningsapparat; matstrupen, magsäcken, övre och nedre magmun, tolvfingertarmen, tunntarmen och tjocktarmen. Jag behandlar också zonerna för de organ som är involverade i din matsmältning. Det är organ som din bukspottskörtel, din gallblåsa och din lever.

Genom en zonterapibehandling påverkas du genom att:

  • slemhinnan i din magsäck läker
  • slemhinnorna i dina tarmar läker
  • funktionen hos dina magmunnar förbättras
  • din saltsyreproduktion balanseras
  • produktionen av bukspottsaft och galla balanseras
  • din matsmältning förbättras

På så sätt kan din mage och tarm läkas och din matsmältning fungera bra, och du blir av med dina mag- tarmbesvär och din mage mår bra.

>> Boka en zonterapibehandling för att bli av med dina mag- och tarmbesvär och få en skön mage nu.

Hur din mage kan bli bra på många sätt

Din matsmältning styrs av olika typer av hormoner i din kropp. Det är ett komplext system där olika hormoner påverkar varandra. Vid zonterapi behandlar jag de hjärnzoner som motsvarar olika centra i hjärnan som styr hormonbalanserna i din kropp.

På så sätt balanseras dina hormoner och funktionen och hälsan i din mag- och tarmkanal förbättras.

Diafragman och andningen är också involverade i funktionen hos dina mage och tarm, och har du spänningar här så kan de lösas upp av en zonterapibehandling.

Hur du mår i övrigt och hur ditt liv ser ut påverkar också din mage och tarm. Och här kan faktiskt zonterapi vara till hjälp. Zonterapi kan påverka dig också på ett mentalt och känslomässigt sätt, så att:

  • ditt välbefinnande ökar
  • din stress minskar
  • din upplevelse av din tillvaro förbättras

På så sätt kan dina mag- och tarmbesvär också bli bättre med zonterapi.

 >> Boka en zonterapibehandling för att bli av med dina mag- och tarmbesvär och få en skön mage nu.

Hur din mage och tarm kan ha försämrats av olika faktorer

Din matsmältning fungerar optimalt vid vila.

När du är stressad påverkas matsmältningen, och fungerar sämre. Det är för att din kropp reagerar på stress genom ”fly eller fäkta”-reaktionen. Du ska antingen springa iväg eller försvara dig, så dina muskler aktiveras och funktioner som är mindre viktiga i stunden (som läkning och matsmältning) sätts på sparlåga.

Det är inte stress i sig som är skadlig, utan bristen på återhämtning. Vid långvarig inre stress kan funktionen i din matsmältning vara nedsatt, och du får olika besvär i mage och tarm.

En faktor som påverkar mage och tarm är en psykologisk faktor: Prestation. Känslan att om du inget presterar så är du ingen. Det är en känsla som du kan ha fått tidigt i livet.

Din mag- och tarmkanal är också känslig för ditt välbefinnande. Uttryck som ”fjärilar i magen” visar på hur känslor kan sätta sig i mage och tarm, som spänningar i t.ex. diafragman. Detta kan också vara en grund till dina mag- och tarmbesvär.

Hur du blir av med dina mag- och tarmbesvär och får en väl fungerande mage genom en skön stund

Du kan bli hjälpt till att må bra och slippa besvär från din mage. En zonterapibehandling är en skön stund när du kan koppla av samtidigt som läkningen av mag- och tarmkanalen startar.

 >> Boka en zonterapibehandling för att bli av med dina mag- och tarmbesvär och få en skön mage nu.