Zonterapi barnlöshet, jämställdhet & jämställdhetsplan

Jobbar även med zonterapi mot barnlöshet, jämställdhet och jämställdhetsplan

Ja, vad har barnlöshet, jämställdhet och jämställdhetsplan gemensamt?

Det kan man undra.

På den här sidan ska jag ge en utökad bild av mig. Om personen bakom zonterapeuten :-)

Du kan läsa om mig som zonterapeut här, samt om min väg till att bli zonterapeut.

Jag jobbar med zonterapi bara en dag i veckan. Vad gör jag annars?

Det är flera saker faktiskt!

Barnlöshet, jämställdhet och jämställdhetsplaner bl.a.

Hjälper barnlösa med zonterapi-guide

Ja, dels hjälper jag många som vill bli gravida.

Som är barnlösa eller har svårt att få ett syskon till sitt första barn. Då är zonterapin ett sätt.

Jag driver en site som heter zonterapibarnloshet.se. Där har jag en enkel självhjälpsguide för barnlösa som vill prova att behandla sig själva med zonterapi.

Zonterapi är känt för att kunna hjälpa barnlösa att bli gravida.

Jag har själv varit barnlös i 5 år innan jag fick min dotter, så jag vill gärna hjälpa andra.

Hjälper företag, kommuner och myndigheter med jämställdhet

Ja, så är jag jämställdhetskonsult.

Min bakgrund som civilingenjör, projektledare, chef, organisationskonsult och kvalitetsansvarig har tagit vändningen över utbildning inom genusvetenskap och kvinnohistoria.

Jag kände att jämställdhet var viktigt. Detta mynnade ut i att jag startade eget som jämställdhetskonsult och jag har även varit anställd som projektledare för jämställdhetsarbete.

Mitt företag där jag driver mitt arbete med jämställdhet heter Morgondagen AB.

Här hjälper jag företag, kommuner och myndigheter i hela landet med jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Dels genom rådgivning och konsultstöd, och dels med utbildningar inom jämställdhet och icke-diskriminering. En del handlar också om att hjälpa arbbetsplatser att ta fram en jämställdhetsplan.

Hjälper arbetsplatser med jämställdhetsplan

Förutom att jag som konsult kan hjälpa arbetsplatser med jämställdhetsplaner, så har jag också tagit fram guider för att de själva ska kunna skriva sin jämställdhetsplan.

Dels har jag en enkel guide för hur du tar fram en jämställdhetsplan som går att ladda ned från jamstalldhetsplan punkt com.

Dels har jag ett helt paket med hjälp för att ta fram en jämställdhetsplan, med böcker, mallar, checklistor, exempel och arbetshäfte som går att köpa.

Detta är ett sätt att kunna hjälpa fler än vad jag kan göra som konsult att få en bra plan.

Jämställdhetsplan är ett krav för arbetsplatser med minst 25 anställda och många företag har utmaningar med det.

Det tar tid att ta fram en och det är inte så lätt att veta hur.

Det är också dyrt att ta in en konsult för att få hjälp.

Därför saknas många gånger en aktuell jämställdhetsplan.

Så jag vill hjälpa.

Med bra och aktuella planer så blir arbetslivet mer jämställt, och det leder till ett bättre samhälle tänker jag.

 

Och så jobbar jag inte jämt heller

Jag som småbarnsförälder och egenföretagare prioriterar också att vara ledig.

Vi bor i ett vackert gammalt hus på landet. Här finns det en trädgård att sköta, ekologiska grönsaker att odla. Och jag gillar:

Att gå skogspromenader mitt på dagen.

Att vi låter dottern gå kortare dagar på dagmamman, så att vi också får rolig tid tillsammans.

Att resa iväg.

Man kan jobba med olika saker!

Du behöver inte göra bara en och samma sak hela tiden, hela livet. Du kan byta och ändra. Du kan göra flera saker. Ha mer än ett jobb.

Så tänkte jag.

Och det trivs jag med. Det blir variation och roligt.

Så hänger det ihop zonterapi, barnlöshet, jämställdhet och jämställdhetsplan inom en och samma person.